Пловдив, 4004
ул. "Кукленско шосе" 12
032/67-55-52
032/69-40-52
0886/59-59-59
shkodrov@lycos.com
office@ksi-bg.com
» За фирмата

КОМАРССТРОЙИНВЕСТ е акционерно дружество със 100% частен капитал собственост на физически лица. Седалище и адрес на управление на дружеството е гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №12.

Предмет на дейност: инженерингова дейност на подемно-транспортни и пречиствателни машини и съоръжения, сервиз и ремонт на строителни, подемни, пречиствателни машини и съоръжения, автотранспортна техника и кари, монтаж, демонтаж, експлоатация на товаро-подемни кранове, кранови пътища, товаро-пътнически асансьори, производство и търговия с всякъкви стоки незабранени със закона в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен директор.

Фирмата притежава собствена производствено-сервизна и складова база, намираща се в гр. Пловдив - Южна индустриална зона, на ул. "Бр. Бъкстон" № 134, представляваща 5000 кв. м открит терен и 550 кв. м сервизни халета, с необходимото оборудване и инструментариум за осъществяване и обслужване на дейността.

Фирмата притежава удостоверение №ПД 056/13.11.2007г. на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за поддържане и ремонтиране на мостови, козлови и кулови кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобилни или на самоходни или несамоходни шасита.

Дружеството има сключена застраховка "Гражданска отговорност на предприятия, извършващи стопанска дейност", възникнала при причиняване на вреди на трети лица.

Има внедрена  система за управление на качеството и сертификация по ISO 9001:2015.

Комарсстройинвест е създадено като дружество, за да участва в приватизационните процеси, започнали в България през 1994-1995 г.

Началото на търговския обмен е 2000 г., осъществено с дейности в строително-монтажните работи и сервиз на подемно-транспортни автомобили, строителни машини и търговия с машини, съоръжения и резервни части.

На тази база впоследствие се осъществи и разви продуктовата структура на дружеството.

Изследвайки пазарната среда на новостроящите се хотелски комплекси, малки предприятия и индивидуални жилища без канализационна система, стои проблемът с пречистването на отпадни води. Дружеството направи опит за пробив в това направление и успешно реализира изграждането на съоръжения за пречистване на отпадни води.

Изпълнихме проектирането, доставката и монтажа на две пречиствателни станции чрез биологично пречистване на отпадни води за хотелски комплекси. Тази реализация се осъществи с партньорството на френска фирма производител на съоръжения за пречистване, с биологично и химико-биологично пречистване на битови и селищни отпадни води, с диапазон на производство от 07ЕН до 2000ЕН.

Ние сме готови да приемем всякакви предизвикателства, алтернативни решения и методи в изграждането на пречиствателни съоръжения, както и да работим в сътрудничество с фирми производители на такива съоръжения, лидери в своята област.
Начало | Карта на сайта | 

Copyright © 2006 - 2017 "КСИ" АД ® Дизайн и разработка - DAVIZ